Archive for the ‘Novosti i obavještenja’ Category

U srijedu 12.09.2012 u 18 sati održati će se edukacija djece u stomatološkoj ordinaciji Deni Art.
Edukacija obuhvata slijedeće:

 • Predavanje i praktična obuka za pravilno održavanje i čišćenje zuba
 • Prikladna izložba sa posterima
 • Gledanje slajdova vezanih za ljepotu i korist zdravih zuba
 • Interpretacija slikovnica edukativnog karaktera
 • Druženje
 • Pregled i snimanje stanja zuba, usta, zagriza i preporuka roditeljima šta činiti za eventualne korekcije (zagriza) i zahvate.

Treba samo ponijeti četkicu za zube i dobro raspoloženje!

Edukaciju obavlja doktor primarijus-specijalista dječije i preventivne stomatologije.

Edukacija je besplatna!

 

DentArt

Privatna stomatološka ordinacija

Antuna B. Šimića 2b Sarajevo (u zradi malog Bosmala, zvono gornje desno)

U upotrebi je najnovi aparat „Rotator“ koji pomaže u boljoj funkciji razvoja pokretnih artikulatora (ždrijela, mekog nepca, obraza i jezika) kod djece i odraslih osoba koji imaju slabu pokretljivost govornih organa izazvanu organskim poremećajima govora koji se zasniva na živčano-mišićnom oštećenju govorne muskulature (afazija, mucanje, disfazija, …).

Povodom obilježavanja Europskog dana logopedije, 06. marta 2011 , logopedica je prisustvovala stručnom simpoziju u okviru organizacije Hrvatskog logopedskog društa održanog u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg Dana logopedije je Sluh, a u Hrvatskoj se obilježava pod motom: “Komuniciram-ne živim u tišini”.

Od mjeseca juna u logopedskoj terapiji koristimo novo logopedsko pomagalo „Vibrofon“. Vibrofon je logopedski aparat za artikulacijske poremećaje, koji ubrzava terapiju i postiže izvanredne rezultate za kratko vrijeme.
Praksa je pokazala da se najveći uspjeh postiže kod korekcije rotacizma (glasa R), korekcije sigmatizma (glasova C, Z, S, Š, Ž, Č, Ć, Đ i DŽ ), te masaže mekog nepca, logomotorike i izazivanja vanjskih vibracija na laringsu.

Irma Nuhić je prisustvovala seminaru “Diferencijalna dijagnostika govorno – jezičkih poremećaja”, koji je održan 27.03.2010, u Zagrebu, u organizaciji Preventivno edukacijskog centra “ADDUCO”.
Predavanje je držala prof. dr. Slavica Golubović, redovna profesorica na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu i dr. sc. Martina Šunić – Omejc, specijalist pedijatar, koja je predstavila ulogu pedijatra u pristupu djeci s poremećajem govora.

Digitalni logopedski set Behringer se koristi u savremenoj logopedskoj rehabilitaciji slušanja i govora. Uređaj se sastoji od tri zasebna aparata koji su na odgovarajući način povezani u jedan jedinstveni sklop. Sva tri aparata su Behringerovi proizvodi, a to su ULTRACURVE PRO DEQ2496, ULTRAGAIN PRO MIC2200 i POWERPLAY PRO HA 4700.
ULTRACURVE PRO DEQ2496 je najbitnija komponenta logopedskog seta, u sebi ima dva 24-bitna DSP procesora (sa brzinom sempliranja zvuka od 96 kHz) te dva 24-bitna AD/DA pretvarača.

Terapija pomoću Behringera se zasniva na novim znanstvenim i stručnim načelima:
A) Diskontinuiranim perceptivnim optimalama,
B) Akustičkoj obradi govornog signala na četiri razine:

 • eliminaciji dijela govornog spektra u kojem je prisutna greška,
 • isticanju dijela spektra koji nedostaje u govoru ili slušanju,
 • linearnom propuštanju dijelova spektra koji se nalaze izvan područja korekcije,
 • dodavanju delay–efekta uz bilo koju kombinaciju.

C) Polisenzoričkoj stimulaciji:

 • auditivnoj,
 • vizualnoj i
 • vibrotaktilnoj.

Uređaj služi za:

 • Korektivno rehabilitativni tretman mucanja i dizartrija. To se postiže kombinacijom delay-a i filtriranja;
 • Korekciju dislalija (sigmatizam• rotacizam• lambdacizam• tetizam• deltacizam i tetacizam• kapacizam i gamacizam• etacizam);
 • Pomoć kod osoba sa oštećenjem sluha (vježbe slušanja i govora);
 • Tretman afazija i disfazija.

U aparat je ugrađen licencni software firme Tara Centar doo Zagreb, sa filterskim krivuljama, autorsko djelo prof. Mladena Heđevera.

Izvršena je i obuka za korištenje aparata i Irma Nuhić je dobila certifikat o uspješnom završetku I stupnja obuke: Primjena DSP (Digital Signal Processing) tehnologije u logopediji.

PRETRAGA
KONTAKT

LOGOPEDICA

diplomirani defektolog - logoped Irma Nuhić

Adresa: Radnička bb Sarajevo (Zanatski centar Kovačići)

Telefon: 061 746 735

E-mail: info@logopedica.ba