Logopedija je nauka koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja humane komunikacije pod kojom se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, te s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije (definicija Europskog udruženja logopeda – CPLOL).

Logoped je nezavisan stručnjak čije se središnje aktivnosti ostvaraju na području prevencije, procjene i intervencije u slučajevima poremećaja humane komunikacije, njihovog tretmana te znanstvenog istraživanja (definicija Svjetskog udruženja logopeda i fonijatara – IALP-a).

Logopedi rade na prevenciji, dijagnostici i rehabilitaciji slijedećih govornih poremećaja:

 • poremećaja izgovora,
 • poremećaja tečnosti govora,
 • jezičnih poremećaja – usporeni jezični razvoj,
 • afazije i drugi neurogeni i neurološki poremećaji jezika – dysarthria, apraxia,
 • poremećaja pisanog jezika – disleksija, disgrafija,
 • poremećajima glasa, poboljšanju komunikacijskih vještina i učinkovitosti – poboljšavanje glasovnih kvaliteta kod vokalnih profesionalaca,
 • kod osoba iz dvojezičnih sredina svih dobnih skupina.

Kada treba potražiti pomoć logopeda:

 • Sumnjate da se govor Vašeg djeteta razvija sporije nego govor njegovih vršnjaka;
 • Do treće godine dijete nije savladalo govor;
 • Dijete ima rascjep usne i/ili nepca;
 • Dijete ima tri i pol godine, a ne izgovara pravilno glasove (osim glasa R koji treba dobiti do 5 godina);
 • Mislite da Vaše dijete muca;
 • U glasu Vašeg djeteta prisutna je učestala i/ili konstantna promuklost ili dijete često ostaje bez glasa;
 • Dijete ima teškoća u učenju;
 • Dijete ima teškoća u usvajanju čitanja i/ili pisanja;
 • Želite provjeriti spremnost Vašeg djeteta za školu ili ga želite bolje pripremiti za školu;
 • Trebate savjet o govorno-jezičnom razvoju Vašega djeteta.