POREMEĆAJ ČITANJA I PISANJA

Pojam specifični poremećaji u čitanju obuhvaća odstupanja koja djetetu stvaraju ozbiljne teškoće u ovladavanju čitanja bez obzira na dovoljni stupanj intelektualnog i govornog razvoja, normalan vid i sluh, te optimalne uvijete redovnog podučavanja. Greške u čitanju su kod disleksičnog djeteta mnogobrojne i stalno prisutne.

Pod “specifičnim poremećajima u pisanju” podrazumijeva se stabilna nesposobnost djeteta da svlada vještinu pisanja (prema pravopisnim načelima određenog jezika), koja se ispoljava u mnogobrojnim, trajnim i tipičnim greškama. Teškoće, odnosno greške, nisu povezane s neznanjem pravopisa i trajno su prisutne bez obzira na dovoljan stupanj intelektualnog i govorng razvoja, normalno stanje osjetila, sluha i vida te redovno školovanje.

Vidljivi simptomi disleksije i disgrafije:

 • teškoće pri čitanju – slovkanje, nepovezivanje riječi,
 • teškoće pri pisanju – izostavljanje slova u pisanju, zamjena slova ili slogova,
 • neuredan rukopis,
 • teškoće u pronalaženju primjerenog značenja riječi,
 • teškoće u razumijevanju teksta,
 • teškoće pri izražavanju misli u pisanom obliku,
 • poteškoće pri upotrebi zamjenica i priloških oznaka,
 • zabune u orijentaciji “ lijevo-desno” ili “ gore-dolje”,
 • neprecizno i pogrešno ponavljanje onog što čuje,
 • teškoće u matematici, vezane uz nizove brojeva ili redoslijed matematičkih operacija,
 • teškoće u orijentaciji “jučer – danas – sutra” (što je bilo jučer, što je danas, a što će biti sutra), te pri orijentaciji na satu.

Osim samih teškoća u čitanju i pisanju , mogu se javiti  i popratne teškoće:

 • poremećaji pažnje,
 • poremećaji memorije,
 • poremećaji vizualno – prostorne percepcije,
 • poremećaji koordinacije i orijentacije,
 • teškoće u usmenom govoru,
 • nezrelost emocija.

SAVJETI RODITELJIMA

 • Nemojte dijete proglasiti lijenim ako izbjegava čitanje i pisanje.
 • Nemojte zahtijevati da čita “naglas”.
 • Nemojte ga uspoređivati s drugom djecom u razredu.
 • Nemojte stalno prigovarati da mu je rukopis neuredan.
 • Ohrabrite ga da smije raditi i polako ako mu je to lakše.
 • Otvoreno razgovarajte o stvarima koje mu ne idu za rukom.
 • Pohvalite ga za sve što učini dobro.
 • Surađujte s djetetovim učiteljima i objasnite im s kojim i kakvim se teškoćama dijete susreće.
 • Nemojte razvijati osjećaj krivnje ni kod sebe niti kod samog djeteta, jer se tako uništava djetetovo samopouzdanje i smanjuje se mogućnost napretka.
 • Potičite ga u drugim aktivnostima u kojima je kreativan i maštovit.
 • Javite se logopedu radi točnog dijagnosticiranja i potrebnog uključivanja djeteta u tretman s vježbama čitanja i pisanja, gdje će se dati naglasak na vezu slovo-glas.
 • Recite djetetu da su i mnoge poznate osobe (npr. Tom Cruise, Hans Christiann Andersen, Leonardo da Vici, Albert Einstein, Steve McQueen i dr.) imali disleksiju.