U upotrebi je najnovi aparat „Rotator“ koji pomaže u boljoj funkciji razvoja pokretnih artikulatora (ždrijela, mekog nepca, obraza i jezika) kod djece i odraslih osoba koji imaju slabu pokretljivost govornih organa izazvanu organskim poremećajima govora koji se zasniva na živčano-mišićnom oštećenju govorne muskulature (afazija, mucanje, disfazija, …).

Comments are closed.

PRETRAGA
KONTAKT

LOGOPEDICA

diplomirani defektolog - logoped Irma Nuhić

Adresa: Radnička bb Sarajevo (Zanatski centar Kovačići)

Telefon: 061 746 735

E-mail: info@logopedica.ba