Digitalni logopedski set Behringer se koristi u savremenoj logopedskoj rehabilitaciji slušanja i govora. Uređaj se sastoji od tri zasebna aparata koji su na odgovarajući način povezani u jedan jedinstveni sklop. Sva tri aparata su Behringerovi proizvodi, a to su ULTRACURVE PRO DEQ2496, ULTRAGAIN PRO MIC2200 i POWERPLAY PRO HA 4700.
ULTRACURVE PRO DEQ2496 je najbitnija komponenta logopedskog seta, u sebi ima dva 24-bitna DSP procesora (sa brzinom sempliranja zvuka od 96 kHz) te dva 24-bitna AD/DA pretvarača.

Terapija pomoću Behringera se zasniva na novim znanstvenim i stručnim načelima:
A) Diskontinuiranim perceptivnim optimalama,
B) Akustičkoj obradi govornog signala na četiri razine:

 • eliminaciji dijela govornog spektra u kojem je prisutna greška,
 • isticanju dijela spektra koji nedostaje u govoru ili slušanju,
 • linearnom propuštanju dijelova spektra koji se nalaze izvan područja korekcije,
 • dodavanju delay–efekta uz bilo koju kombinaciju.

C) Polisenzoričkoj stimulaciji:

 • auditivnoj,
 • vizualnoj i
 • vibrotaktilnoj.

Uređaj služi za:

 • Korektivno rehabilitativni tretman mucanja i dizartrija. To se postiže kombinacijom delay-a i filtriranja;
 • Korekciju dislalija (sigmatizam• rotacizam• lambdacizam• tetizam• deltacizam i tetacizam• kapacizam i gamacizam• etacizam);
 • Pomoć kod osoba sa oštećenjem sluha (vježbe slušanja i govora);
 • Tretman afazija i disfazija.

U aparat je ugrađen licencni software firme Tara Centar doo Zagreb, sa filterskim krivuljama, autorsko djelo prof. Mladena Heđevera.

Izvršena je i obuka za korištenje aparata i Irma Nuhić je dobila certifikat o uspješnom završetku I stupnja obuke: Primjena DSP (Digital Signal Processing) tehnologije u logopediji.

Comments are closed.

PRETRAGA
KONTAKT

LOGOPEDICA

diplomirani defektolog - logoped Irma Nuhić

Adresa: Radnička bb Sarajevo (Zanatski centar Kovačići)

Telefon: 061 746 735

E-mail: info@logopedica.ba