Irma Nuhić je prisustvovala seminaru “Diferencijalna dijagnostika govorno – jezičkih poremećaja”, koji je održan 27.03.2010, u Zagrebu, u organizaciji Preventivno edukacijskog centra “ADDUCO”.
Predavanje je držala prof. dr. Slavica Golubović, redovna profesorica na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu i dr. sc. Martina Šunić – Omejc, specijalist pedijatar, koja je predstavila ulogu pedijatra u pristupu djeci s poremećajem govora.

Comments are closed.

PRETRAGA
KONTAKT

LOGOPEDICA

diplomirani defektolog - logoped Irma Nuhić

Adresa: Radnička bb Sarajevo (Zanatski centar Kovačići)

Telefon: 061 746 735

E-mail: info@logopedica.ba