Od mjeseca juna u logopedskoj terapiji koristimo novo logopedsko pomagalo „Vibrofon“. Vibrofon je logopedski aparat za artikulacijske poremećaje, koji ubrzava terapiju i postiže izvanredne rezultate za kratko vrijeme.
Praksa je pokazala da se najveći uspjeh postiže kod korekcije rotacizma (glasa R), korekcije sigmatizma (glasova C, Z, S, Š, Ž, Č, Ć, Đ i DŽ ), te masaže mekog nepca, logomotorike i izazivanja vanjskih vibracija na laringsu.

Comments are closed.

PRETRAGA
KONTAKT

LOGOPEDICA

diplomirani defektolog - logoped Irma Nuhić

Adresa: Radnička bb Sarajevo (Zanatski centar Kovačići)

Telefon: 061 746 735

E-mail: info@logopedica.ba